Privat pasningsordning

En privat pasningsordning er en aftale mellem forældre og den private børnepasser. Forældrene betaler det fulde beløb til den private børnepasser hver måned, samtidig modtager forældrene et økonomisk tilskud fra kommunen, som i 2023 er max 6772 kr. om måneden.

 

Dagtilbudsloven § 80. Stk 1. ”Kommunalbestyrelsen skal give forældre med børn i alderen 24 uger og indtil barnets skolestart, mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning, istedet for at benytte en plads i et dagtilbud."

 

Når I tilbydes en plads til deres barn i Skov-Ly, skal der laves kontrakt, hvor én af børnepasserne er kontraktholder, herefter kan I betragte pladsen som jeres.

 

En privat pasningsordning er en selvstændig erhvervsdrivende, der med godkendelse fra kommunen kan passe børn i eget hjem. Kommunen tjekker op på alle sociale oplysninger, straffeattest og børneattest på de private passere og alle andre i husstanden, der er over 15 år.

Ved at vælge Privat Pasningsordning har I som forældre langt større indflydelse på jeres barns hverdag. I privat pasningsordning er det jer, der vælger, hvem der skal passe jeres barn, og ikke kommunen. Normalt henviser kommunen jer til den første ledige plads, mens det ved en privat pasningsordning, er den private børnepasser og forældrene, der vælger hinanden.
På samme måde er der ingen nedskæringer og forringelser pga. økonomi.  I Skov-Ly er der ingen gæstebørn, hvilket giver en rolig og forudsigelig dag.

En godkendelse af en privat pasningsordning omfatter bl.a. en vurdering af personlige og faglige kvalifikationer, de fysiske rammer, samt hvorvidt hjemmet er egnet til pasning af børn. Løbende vil der årligt være tilsyn, både anmeldt og uanmeldt besøg. Disse besøg bruges til at følge op på om de forhold, som den private pasningsordning er godkendt under, overholdes.

Pris for plads i Skov-Ly

En plads i Skov-Ly koster 3728 kr. pr. md. I 12 måneder.

I prisen er der inkluderet fuld kost, bleer og klude.

Samlet forældrebetaling 10.500,-/md.

Tilskud fra kommunen i 2023 er 6772,-/md.

Egenbetaling 3728,-/md.

I en privat pasningsordning er der 12 mdr. betaling. Ligeledes giver kommunen tilskud alle årets måneder. 

For en plads i Skov-Ly er betalingen forudbetalt. Beløbet skal være til disposition på vores konto sidste bankdag i den forhenværende betalingsmåned.

 

Der er mulighed for søskenderabat, men ikke tilskud til friplads eller deltidsplads.

Åbningstider

Mandag   7.00 - 16.00

Tirsdag     7.00 - 16.00

Onsdag    7.00 - 16.00

Torsdag   7.00 - 16.00

Fredag     7.00 - 15.00

 

Vi lukker Skov-Ly, når sidste barn er gået hjem, dog senest kl. 16.00, fredag kl. 15.00.

Ferie

Ferien offentligøres altid i december til kommende år.


Vi holder lukket følgende dage i 2023


Mandag d. 2. januar
Vinterferie: uge 7
Påskeferie: Mandag d. 3- 10. april, begge dage incl.
Kr. himmelfart: fredag d. 19. maj
Grundlovsdag: mandag d. 5. juni
Sommerferie: uge 29 - 30 – 31
Efterårsferie: uge 42
Juleferie: fredag d. 22. – 1. januar (2024) begge dage incl.


Derudover har hver barnepasser 3 selvstændige lukke dage. Disse dage kan bl.a. bruges i privat sammenhæng, til kursus  eller førstehjælp.


Ind- og udmeldelse

Indmeldelse

Har vores hjemmeside vagt jeres interesse og kunne I forestille jer, at jeres barn og jer kunne være en del af Skov-Ly, så tag kontakt til os på mail: kontakt@skov-ly.dk eller ring til os på telefon 22814557.

For opskrivning af jeres barn har vi brug for følgende oplysninger:

  • Barnets navn og fødselsdag
  • Forældres navne, telefon samt mail
  • Ønsket startdato, evt. bemærkning omkring fleksible datoer

 

Vi kontakter jer ved et match på jeres ønskede startdato. Vi kontakter jer ca. 2 mdr. før. Her vil vi aftale et besøg, hvor I kommer på besøg, og vi kan møde hinanden.

Vi forbeholder os ret til at sammensætte børnegruppen hensigtsmæssig ift. alder på børnene.

 

Udmeldelse af barnet i Skov-Ly skal ske ved minimum løbende måned plus 2 måneder. Dette giver os mulighed for, at et andet barn kan få pladsen. Udmeldelsen skal ske skriftlig. Udmeldelser modtages og underskrives kun i Skov-Lys åbningstider. Denne skal underskrives af begge parter for at være gyldig.

Hverdag

I Skov-Ly har vi en struktur, der er forudsigelig og det er vigtig for os for at skabe trygge rammer for børnene.

Der skal ikke være tvivl om, hvor barnet skal sidde ved bordet, når vi skal spise, til samling eller hvordan vi gør, når vi er på ture. Vi skaber herved en struktur, som gør hverdagen forudsigelig, og vi opnår trygge børn, som kan bruge deres energi på at lege og lære. Vi er overbeviste om, at læring skal ske gennem leg.

 

  • 7.00 - 8.45 vi åbner og vi modtager børn og prioriterer en stille start på dagen med leg
  • 8.30 - 9.00 vi spiser formiddagsmad og holder samling, der understøtter det tema, vi har fokus på
  • 9.00 -11.30 vi leger ude/ inde, er på ture eller laver andre pædagogiske aktiviteter
  • 11.15-12.00 vi spiser frokost
  • 12.00-15.00 de fleste børn sover middagslur
  • 14.30-15.30 vi spiser eftermiddagsmad
  • 15.00-16.00 vi leger inde/ ude, børnene bliver afhentet

 

Dagsformen er primært for de børn, der sover en gang om dagen.

Det er vigtigt for os at møde hvert enkelt barn og dets behov. Når man er helt lille ser dagsrytmen ofte anderledes ud, end når man er lidt større. De yngste børn får mad og søvn efter deres individuelle behov.

Børnegruppen

I Skov-Ly  er vi normeret til 9 børn. 

Der kan ved ind- og udmeldelser dog være et overlap.

Vi har på nuværende tidspunkt ingen ledige pladser.

I er meget velkommen til at kontakte os til en uforpligtende snak eller komme på besøg. 


Samarbejdspartner

I skov-Ly samarbejder vi med flere lokale institutioner og virksomheder.

De er repræsenteret herunder:


Vores lokale tømrer

https://jmwood.dk/


Fit&Sund -Her laver vi gymnastik en gang om ugen

https://fitogsund.dk/c/huse/galten


Lines Hus -En fantastisk privatpasningsordning i Skovby

https://lineshus.dk


Galten børnehave og Vuggestue -En skøn privat institution i Galten

https://www.galtenbornehave.dk/